تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

تراکم شهری در ارتباط مستقیم با اندازۀ شهر قابل تبیین قابل تخمین می باشد، یعنی می­توان از طریق اندازه شهر به تعریف تراکم پرداخت و برعکس به وسیلۀ تراکم، اندازه شهر را تعریف نمود. هرگاه اندازه شهری گسترده باشد با تراکمی پایین، شهر میل به روستا شهر شدن می­یابد و هرگاه اندازه شهر بزرگ باشد و با تراکمی بالا، شهر به نوعی کلانشهر شدن و منطقۀ شهری شدن جهت می­گیرد و در هر دو صورت از شهریت به معنای واقعی کلمه تهی می­گردد؛ پس اندازه شهر در ارتباط با تراکم متوسط و معقول آن تعریف­پذیر شده و از طریق اندازه می باشد که شهر نیز معنا می­گردد، شهر کوچک، شهر متوسط، شهر بزرگ، شهر اقماری، شهر جدید و … هرکدام از این معنا بیش از آنکه از طریق مساحت تعریف شوند، به وسیله تراکم انسانی و ساختمانی خود معنا می­شوند.

شهر بزرگ با تراکم ساختمانی بالا به همان اندازه ظرفیت و آستانه­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی را آشفته می­سازد که شهری گسترده با تراکمی پایین شهر نخستین در تمرکز و تراکم سنگین خود کلیه سرمایه­گذاری­های منطقه­اش را به خود معطوف کرده و در اقدام سبب از توسعه بازماندن کانون­های تابعه­اش می­گردد. شهر نوع دوم با عدم تمرکز و تراکم ضعیف خود، سرمایه­گذاری­های انجام شده را اتلاف می­کند و به طریقی دیگر به توسعه کانون­های زیستی پیرامونی­اش صدمه می­زند.

اعمال تراکم بهینه، مناسب و مقدور برای شکل دادن به اندازۀ معقول و متناسب شهر، یعنی شکل دادن به شهر در سه عرصه درونی، شهر مرکزی، میانی و برونی، ساخت و سازهای پیرامونی و این خود به معنای تعریف تشکیلات اجتماعی – فضایی جدید شهر در اندازه­ای بهینه می باشد برای بالا بردن کارایی اقتصادی شهر و بهره گیری مفید از سازمان زیست محیطی منطقه فرادست شهر.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اندازه شهر تقسیمات کالبدی شهر و سلسله مراتب آنها را تبیین می­کند و این خود یعنی بهره گیری بهینه از توان­های بالقوه و بالفعل زمین، فضای شهری، توده و فضا؛ یعنی جهت دادن منطقی به توسعۀ شهری چه در درون، یا در بیرون، یعنی بالا رفتن کارایی و تأسیسات و تجهیزات زیرساختی و روساختی شهر.

اندازه بهینه شهر نشأت گرفته از ضوابط تراکمی سبب می­گردد تا تعریف حجمی شهر امکان­پذیر گردد. اندازه تدارک دیده شده به وسیلۀ ضوابط تراکمی به شهر امکان می­دهد که به پیکره­ای موزون دست یابد و معیارها و ضوابط منطقی ساخت و ساز شهری را به کار گیرد و در این حالت که شهر در جای جای خود، شهر قدیم، شهر جدید، شهر میانی، مناطق پیرامونی و حاشیه­ای و … به تعادل دست می­یابد (عزیزی، 1388: 256).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد