تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

نظریه شهرهای جدید پیوسته

نظریه شهرهای جدید پیوسته با انباشتگی مسکونی­ای که نتیجه مکتب استکهلم می باشد، در کشورهای اسکاندونیاوی با تکیه بر اصل تراکم­زدایی و اصلاح ساختار شهری و شهرهای بزرگ به کار گرفتند.

این اصطلاح را هاروی پارلوف[1] برای توصیف شهرهایی به کار برد که در محدوده شهرهای موجود احداث می­شوند. در واقع این الگو در جوار مادرشهرها و مجتمع­های بزرگ برای رفع انباشتگی­های مسکونی آنها ایجاد می­گردد؛ پس هدف از ایجاد آنها ساماندهی فضایی و تراکم­زدایی از مادر شهر می باشد (منبع قبلی: 50-49).

 

2-16- نظریه­های اندازه شهر

در این نظریه فرض بر این می باشد که می­توان درآمد و منافعی را که از سکونت در یک شهر برای هر شهروند حاصل می­گردد، محاسبه نمود. این منافع شامل درآمدها و منافع خصوصی و اجتماعی می باشد که می­توان آن را با تولید ناخالص سرانه شهر، یا درآمد متوسط خانوار، به اضافۀ منافع حاصل از رفاه شهری در شهر مورد نظر، اندازه­گیری نمود. همچنین سکونت در هر شهری هزینه­هایی دارد. این هزینه­ها شامل هزینۀ ساخت و ایجاد زیرساخت­ها، ارائه خدمات عمومی و نیز هزینه کالاهای عمومی می باشد. اگر بتوان منحنی ترکیبی هزینه­های اقتصادی و اجتماعی شهر را رسم نمود، این منحنی U شکل خواهد بود. در اندازه جمعیتی پایین، هزینه خدمات و زیرساخت­ها به گونه سرانه بسیار زیاد می باشد و بتدریج با افزایش جمعیت تا آستانه معینی، این هزینه سرانه کاهش می­یابد. پس از گذشت از این آستانه، بار دیگر با افزایش هزینه­ها و کالاهای عمومی، مانند ترافیک، آلودگی هوا، افزایش اندازه جرائم و هزینه ایجاد زیرساخت­های یک شهر بزرگ، بار دیگر هزینه سرانه افزایش می­یابد. درآمد و منافع یک شهر نیز، به گونه نظری، با افزایش جمعیت شهری تا نقطه معینی افزایش یافته و پس از آن به دلیل ظهور تبذیرهای[2] ناشی از تراکم شدید جمعیت، تراکم ترافیک، آلودگی هوا و سایر معضلات شهری و آثار منفی که این مسائل بر تولید و درآمد شهروندان دارد، منحنی متوسط درآمد و منافع سرانه شهروندان کاهش می­یابد. از دیدگاه اقتصادی، هزینه و درآمد نهایی شهروندان، یعنی درآمد و هزینه­ای که در اثر افزایش هر شهروند به جمعیت شهر حاصل می­گردد، مهمتر و تعیین کننده­تر از رقم­های سرانه و متوسط می باشد.

تراکم شهری در ارتباط مستقیم با اندازۀ شهر قابل تبیین قابل تخمین می باشد، یعنی می­توان از طریق اندازه شهر به تعریف تراکم پرداخت و برعکس به وسیلۀ تراکم، اندازه شهر را تعریف نمود. هرگاه اندازه شهری گسترده باشد با تراکمی پایین، شهر میل به روستا شهر شدن می­یابد و هرگاه اندازه شهر بزرگ باشد و با تراکمی بالا، شهر به نوعی کلانشهر شدن و منطقۀ شهری شدن جهت می­گیرد و در هر دو صورت از شهریت به معنای واقعی کلمه تهی می­گردد؛ پس اندازه شهر در ارتباط با تراکم متوسط و معقول آن تعریف­پذیر شده و از طریق اندازه می باشد که شهر نیز معنا می­گردد، شهر کوچک، شهر متوسط، شهر بزرگ، شهر اقماری، شهر جدید و … هرکدام از این معنا بیش از آنکه از طریق مساحت تعریف شوند، به وسیله تراکم انسانی و ساختمانی خود معنا می­شوند.

[1] . Harvey Parloff

[2]. Diseconomies

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه