عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

مهمترین عوامل تجمع و پراکندگی جمعیت­ها

مهمترین عوامل تجمع و پراکندگی جمعیت­ها عبارتند از:

الف) عوامل غیرارادی: از عواملی می باشد که اراده بشر حداقل در شرایط حاضر تأثیر تعیین کننده­ای در تغییر و تحول آنها ندارد این عوامل به نوبه خود به دو گروه جغرافیایی طبیعی و جغرافیایی تاریخی تقسیم می­گردد.

ب) عوامل ارادی: بالطبع به عواملی اطلاق می­گردد که تحت تأثیر تصمیم و اراده انسانی (جامعه بشری) قابلیت تغییر و تحول بسیار دارد، این عوامل نیز در سه گروه ساختار اقتصادی، ویژگی­های فرهنگی و سیاسی و نظامی و تغییر و تحولات فراملی طبقه­بندی می­شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عوامل طبیعی: از مهمترین علل توزیع جغرافیایی جمعیت، عوامل طبیعی مانند مقدار آب، پستی و بلندی زمین (ناهمواری­ها) آب و هوا و درجه حرارت، خاکها می باشد.

عوامل اقتصادی: شیوه و ترکیب تولید، اولویت­ها در تخصیص منابع، سیاست­های وارداتی و صادراتی باعث شکل­گیری مراکز تولید و مصرف، قطب­های صنعتی و نواحی کشاورزی و مراکز دادوستد می­گردد که از اصلی­ترین عوامل توزیع جمعیت می باشد به همین دلیل اکثر شهرهای بزرگ قدیمی در همه جای جهان بر سر شاهراهها قرار گرفته می باشد.

عوامل اجتماعی: مانند این عوامل، عوامل مذهبی (زیارتگاه­ها و راه­هایی که به زیارتگاه­ها می­طریقه) و عوامل فرهنگی (تأسیس مراکز علمی و دانشگاهی) را می­توان نام برد که باعث ایجاد شهرها و تمرکز جمعیت می­شوند. مانند شهرهای مذهبی زیرا مکه، مشهد، قم و بعضی از شهرهای هندوستان و شهرهای دانشگاهی زیرا آکسفورد و کمبریج به دلیل عوامل فرهنگی پدید آمده­اند و اکثراً با انبوهی جمعیت روبرو هستند.

عوامل اداری و سیاسی: تغییراتی که در تقسیمات اداری یک مملکت به وجود می­آید ممکن می باشد در تمرکز و یا پراکندگی جمعیت مؤثر باشد، مانند انتخاب بعضی از شهرها به عنوان مرکز استان و یا خصوصاً انتخاب پایتخت که شهر جدیدی را رونق بخشیده و یا پایتخت قدیم را دچار انحطاط می­کندکه اکثراً با انبوهی و تراکم جمعیت روبرو هستند (کاظمی­پور، 1384: 65).

امروزه سیاست­های دولت به عنوان مهمترین عامل در توزیع و تراکم جمعیت در جهان مطرح می باشد. سیاستهای اقتصادی هر کشور بسته به سیاستهای ملی که به اقتصاد سیاسی معروف می باشد در جهت­گیری اعتبارات عمرانی و زیربنایی، تعیین الگوی برنامه ریزی، تمرکز یا عدم تمرکز و سرمایه­گذاری­های دولتی تأثیر تعیین کننده­ای دارد. در کشورهایی که به دنبال الگوی برنامه ریزی متمرکز بوده­اند و یا اقتصاد سرمایه­داری حاکمیت داشته باعث شکل­گیری قطبهای رشد و تمرکز شدید جمعیت در یک یا چند نقطه از کشور شده می باشد. در الگوی غیرمتمرکز نظیر شیوه حکومتی سوسیالیستی که به دنبال عدم تمرکز بوده­اند، توزیع جمعیت متعادل­تر می باشد. تأثیر عوامل سیاسی و ایدئولوژیکی در نحوه توزیع جمعیت در جهان امروزه کمتر از تأثیر عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی نیست. از نظر پراکندگی جمعیت در بین نواحی گوناگون جهان با در نظر داشتن شرایط طبیعی، عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تفاوتهای بارزی به چشم می خورد و عوامل مذکور نحوه توزیع جمعیت را در سطوح کره زمین دستخوش تغییر و تحول ساخته می باشد (جوان،1390: 31).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه