تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

  • دوره پهلوی اول (1299-1320)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این دوره مقارن با فاصله جنگ جهانی اول و دوم می باشد. در این دوره شهرنشینی جدید در کرمانشاه توسعه یافته و ایجاد خیابان­های جدید و تعریض و توسعه معابر، ایجاد میادین و پارک­ها و همچنین ایجاد محلات با سبک معماری خاص موجب گشت که ساختار کالبدی شهر کاملاً دگرگون گردد. خصوصیات کلی شهر عبارت می باشد از:

  • پهن کردن خیابان­ها و ایجاد میدان­های شهر.
  • توسعه فضاهای نظامی در اطراف شهر شامل پادگان­ها و مراکز نظامی، توسعه محلات مسکونی شهر از سال 1300 به بعد در قسمت­های جنوب و مرتفع شهر و شکل­گیری محلات جدید (شریعتی، فردوسی و …).
  • ایجاد خیابان مدرس در سال 1314 از میدان آزادی فعلی تا میدان فردوسی فعلی و همچنین بناهای دو طبقه در اطراف آن و قطع ساختار کالبدی بازار و شهر.
  • ایجاد خیابان شریعتی (پهلوی سابق) که موجب توسعه شهر به سمت شرق در امتداد مسیر شمال و جنوب گردید.
  • ساخت و ساز گاراژها در انتهای شمال شهر، کنار جاده همدان- تهران.
  • توسعه به سمت جنوب شهر تا دره آبشوران.

روی کارآمدن حکومت پهلوی و آغاز طریقه مدرنیزاسیون باعث رشد و گسترش شهر کرمانشاه نگردید و عصر توسعه سریع کرمانشاه به حساب نمی­آید، اما مانند عواملی که باعث توسعه نه چندان زیاد شهر کرمانشاه گردید عبارتند از:

مانند مهمترین تحولات ­کالبدی شهر کرمانشاه در این دوره، محدودیت شهر توسط خیابان سپه سابق (مدرس) بودکه از شمال­­شرق به طرف جنوب­­غربی ادامه دارد و مهم­ترین مسیر داخلی آن وقت بود را قطع کرده و سبزه میدان، میدان توپخانه ­را از شکل آن زمانی خارج و تغییر عملکرد وسیعی را در منطقه باعث گردیده و زمینه را برای انزوای بازار قدیم با هجوم به بدنه­های خیابانی فراهم نمود و عامل کم­توانی بازار گردید. به گونه کلی بین سال­های 1299 تا 1320 ه. ش، سوای تغییر فوق، تغییرات جدیدی مانند احداث خیابان­ها و میادین جدید، احداث گاراژها در منتهی­الیه شهر به شکل مسکونی و خشکاندن باغ­ها و ایجاد منازل مسکونی در آن­ها ایجاد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه