عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

تحولات جمعیت و تقسیمات کشوری استان در سال­های مختلف

در سال 1286 هـ. ش پس از تصویب قانون تشکیل ایلات و ولایت توسط مجلس، ایران به 4 ایالت (آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس و بنادر، خراسان و سیستان) و 12 ولایت (استرآباد)، مازندران، گیلان، زنجان، کردستان، لرستان، کرمانشاهان، همدان، اصفهان، یزد، عراق عجم و خوزستان تقسیم گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در 16 آبان 1316 هـ. ش قانون جدیدی تصویب و طبق آن ایران به 10 استان و 49 شهرستان تقسیم گردید. در این تقسیمات کرمانشاه به عنوان استان پنجم تعیین گردیده و شامل 6 شهرستان به نام­های ایلام، شاه­آباد (اسلام آباد فعلی)، کرمانشاهان، سنندج، ملایر، همدان بوده می باشد (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1386: 3).

براساس آخرین تقسیمات کشوری تا سال 1345 هـ. ش ایران به 13 استان، 8 فرمانداری کل و 138 فرمانداری تقسیم شده و کرمانشاهان نیز به عنوان یکی از استان­ها، دارای 6 شهرستان و 26 بخش گردید. در سال 1348 استان کرمانشاهان دارای 5 شهرستان، 13 بخش و 18 دهستان بوده می باشد (منبع قبلی: 3).

این تغییرات ثابت نمانده و در سال­های بعد نیز تغییراتی در تعداد شهرستان­ها، بخش­ها و دهستان­های استان کرمانشاه ایجاد گردید که تبیین آن در جدول (3-4) آورده شده می باشد.همچنین نقشه  (3-4) تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه را نشان می­دهد.

همانطور که از جدول فوق استنباط می­گردد درصد جمعیت استان در سالهای 55 تا 90 سیر نزولی داشته که ناشی از اثرات جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، به دو صورت مهاجرت برون استانی و دیگر شهادت تعداد زیادی از افرادا استان بر اثر جنگ و بمباران­ها و سیاست­های کنترل موالید دانست.

با اینکه استان کرمانشاه حدود 4/1% از مساحت کشور را اشغال کرده (هجدمین استان از نظر وسعت) اما جمعیت بیشتر را (حدود 3%) در خود جای داده می باشد که این نشانگر جایگاه مساعدی و شرایط طبیعی مناسب استان می­باشد.

عدد تراکم جمعیت استان کرمانشاه در مقایسه با کل کشور، تراکمی بیش از دو برابر تراکم در سطح کشور را نشان می دهد (تراکم جمعیت کل کشور به ترتیب در سالهای 45، 55، 65، 75، 85، 90 در حدود 79/15، 64/20، 28/30، 19/34، 37، 43، 46 نفر در هر کیلومترمربع بوده می باشد)؛ که این امر نیز با در نظر داشتن وسعت محدود استان (حدود 4/1% از کل مساحت کشور) بیانگر شرایط مساعد طبیعی می باشد که امکان تراکم شدید جمعیت را در هر کیلومترمربع فراهم آورده می باشد.

پس استان کرمانشاه از لحاظ تراکم نسبی جمعیت در دسته سرزمین­های با تراکم نسبتاً زیاد به حساب آمده که روز به روز بر این تراکم افزوده می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه