عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

دوره حاضر (بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران)

دوران حاضر را می­بایست دوران تحولات اجتماعی در بافت­های قدیم شهر کرمانشاه ارزیابی نمود. این تحولات ساختاری در بافت اجتماعی محلات قدیمی را موجب شده و روابط اجتماعی را که قرن­ها در شهر قدیم شکل گرفته بود، یا تضعیف نمود و یا از هم پاشاند.

علل عمده تغییرات ساختاری– اجتماعی بافت­های قدیم شهر کرمانشاه در این دوران را می­توان به تبیین زیر بیان نمود:

  • تحولات ساختاری کالبدی در عصر پهلوی.
  • جنگ و بمباران­های هوایی که موجب تخریب شدید بافت قدیم شده و موجبات خالی شدن آن را فراهم ساخت.
  • فرسایش شدید کالبدی شهر قدیمی و گسترش بخش­های مخروبه در این بخش از شهر.
  • تداوم بی­توجهی به بافت قدیم و گسترش بخش­های مخروبه در این بخش از شهر.
  • گسترش بی­رویه افقی در اراضی اطراف در سال­های بعد از انقلاب و کاهش تراکم مراکز شهر.
  • اقدامات و مداخلات بی­برنامه و غیرتخصصی در سال­های اخیر.

گسترش شهر در این دوران باعث رشد لجام گسیخته شهر و فرسودگی و تهی شدن شهر از درون و گسترش افقی شهر می­باشد. بالطبع با افزایش جمعیت نیاز به تزاید فضای زیستی، فضاهای عمومی و عملکردی بدون در نظر گرفتن توقعات شهروندان از این فضاهاکه فقط تأکید بر جنبه کالبدی آن مورد نظر بوده می باشد موجب گسترش شهرنشینی و رشد شهر کرمانشاه از نظر کالبدی شده می باشد (منبع قبلی: 82-77)

ویژگی­های اقتصادی شهر کرمانشاه

ویژگی اقتصادی جمعیت شهر، چگونگی ورود جمعیت به بازارکار و فعالیت و ویژگی­های عرضه و تقاضای نیروی کار در این بازار را نشان می­دهد. مطالعه خصوصیات از طریق شاخص­هایی انجام می­گردد که اندازه آن شدت نسبی مشارکت جمعیت در ورود به بازار و انجام فعالیت­های تولید و خدماتی، امکانات و توانمندی­های بخش­ها و رشته فعالیت­های اقتصادی در ایجاد فرصت­های شغلی و جذب نیروی کار وارد شده به بازار کار، تأثیر بخش­های عمومی و خصوصی در ایجاد مشاغل جدید و چگونگی بهره­برداری از سرمایه­ها را نشان می­دهد.

پس نظام فعالیت و اشتغال جامعه یکی از اجزای اساسی ساختار اقتصادی آن جامعه می باشد. این نظام نشان دهندۀ اندازه مشارکت جمعیت در فعالیت­های اقتصادی می باشد و به تبع آن تأثیر پدیده­های جمعیتی و اجتماعی و فرهنگی در شکل دادن به رفتارهای اقتصادی جمعیت و عرضه نیروی انسانی به بازار کار و اهمیت نسبی بخش­ها و رشته فعالیت­های اقتصادی در ایجاد اشتغال و جذب نیروی انسانی را نشان می­دهد. در این بخش مهمترین خصوصیات این نظام به گونه اختصار اظهار می­گردد.

اندازه فعالیت جمعیت تابعی از اندازه مشارکت افراد واقع در سنین کار آن جمعیت در فعالیت­های اقتصادی و عاملی می باشد که شدت عرضه نیروی انسانی آن جامعه به بازار کار را نشان می­دهد. از این رو، هرچه اندازۀ اندازه فعالیت جمعیت بیشتر باشد، شدت نسبی عرضه نیروی انسانی به بازار کار آن جمعیت بیشتر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه