تحلیلی بر نحوه توزیع تراکم جمعیتی در سطح شهری با بهره گیری از AHP

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار اشتغال در بخش­های عمده فعالیت

در سال 1385 از کل شاغلان نقاط شهری کرمانشاه 6/7 درصد در بخش کشاورزی 25 درصد در بخش صنایع و 3/67 درصد در بخش خدمات مشغول به کار بوده­اند و تأثیر مسلط و غالب فعالیت­های خدماتی در اقتصاد شهر کرمانشاه کاملاً مشهود می باشد. مرکزیت اداری، سیاسی، تجاری و مبادلاتی استان کرمانشاه ضعف بنیانهای تولیدی، تأثیر سنتی خدماتی شهر در مسیر راه کربلا، ناکارآیی کافی نظام سلسله مراتبی شهری استان و انتقال فشار خدماتی از شهرهای کوچک استان به مرکزیت آن سهولت نسبی فعالیت در غالب مشاغل خدماتی و بازدهی نسبی بیشتر این فعالیت­ها و … موجب ماندگاری و تقویت این ساختار در اقتصادی شهر بوده­اند در جمعبندی کلی اقتصاد شهر کرمانشاه مبتنی بر خدمات می باشد که خدمات دولتی وجه غالب آن می باشد، با در نظر داشتن تأثیر ضعیف و بسیار کم فعالیت­های تولیدی در اقتصاد شهری می­توان گفت اقتصاد شهر متکی به تغییر و تحولات بیرونی می باشد و ویژگی عمده آن جنبه واسطه­گری و دلالی قوی آن می باشد. برای تعیین تأثیر اقتصادی شهری، ژاکلین بورژو و گارنیه و ژوژشابو جغرافیدان فرانسوی روشی پیشنهاد داده­اند که مبنای تقسیم­بندی کولین کلارک را دارد، به اظهار دیگر، ترکیب مشاغل شهری (کشاورزی، صنعت و خدمات) پرداخته و در نتیجه تأثیر شهر را تعیین می­کند (حکمت­نیا و موسوی، 1392: 71-70).

براین اساس تأثیر اقتصادی شهر کرمانشاه خدمات می­باشد که درصد قابل توجهی از شاغلین این بخش به مشاغل غیررسمی مشغولند (شکل 3-12).

خصوصیات اجتماعی شهر کرمانشاه

شهر کرمانشاه شهری قدیمی و تاریخی می باشد که در طول سال­های اولیه قرن اخیر متحول و نوسازی شده می باشد. در این فاصله ساختار قلعه­ای شهر عوض شده، باروها، دیوارها و حومه قدیمی آن به ساخت و سازهای جدید تبدیل گردیده می باشد. عملکردهای قدیمی شهر نیز متحول شده می باشد؛ در کنار عملکردهای قدیمی مثل جایگاه گذرگاهی راه عتبات، جاده شاهی – جایگاه تجاری، کشاورزی (سیاسی) عملکردهای جدید اقتصادی، اجتماعی (جایگاه اداری، خدماتی، گردشگری و …) در سطوح شهرستان، استان و کشور تثبیت شده­اند. رشد شهر به گونه­ای می باشد که هم اکنون توسعه بیشتر آن در منطقه از زوایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با محدودیت­های متعددی روبرو می باشد. با تشدید مهاجرت روستاییان به شهر کرمانشاه،به تبع آن افزایش جمعیت شهر در فاصله ی سال­های 60-1350 شهر کرمانشاه گسترش فراوانی یافته، در هر چهار سمت، زمین­های اطراف شهر اشغال شده می باشد. هرچند که گسترش شهر اکثراً در سمت شمال (از میدان آزادی به طرف طاق­بستان) انجام گرفته می باشد.

علت های گسترش بخش­های شمالی شهر به تبیین زیر می باشد:

  • مسطح بودن زمین­های وسیع و باز در اطراف بلوار طاق بستان.
  • قیمت ارزان زمین به نسبت زمین­های داخل شهر.
  • وجود روستاها با فاصله کم از یکدیگر در این ناحیه که برای مهاجرین روستاها مکان مناسب با امکان کار در فاصله­های نزدیک را مهیا می­کرده می باشد.
  • نزدیکی به تأسیسات زیربنایی شهر (لوله­کشی آب، برق رسانی و …).
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

در این پژوهش تراکم جمعیت در سطح محلات شهر کرمانشاه مورد مطالعه قرار می­گیرد و نتایج حاصل از تراکم جمعیت در سطح محلات با بهره گیری از روش AHP مورد ارزیابی و مقایسه قرار می­گیرد و در نهایت می­توان اهداف پژوهش را به تبیین ذیل اظهار نمود:

  • ارائه روش مطلوب توزیع تراکم جمعیت به مقصود رسیدن به تراکم بهینه در سطح شهر کرمانشاه.
  • ارائه یک مدل پیشنهادی براساس مدل AHP.
  • ارائه راهکار یا پیشنهادها.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه